De nye tage over køkkenet og carporten havde endnu ikke fået tagrender