Under klipning af hækken dukkede et termitbo frem.